ประมวลภาพบรรยากาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 1 -5 เมษายน 2562

ประมวลภาพการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 1 -5 เมษายน 2562

สรุปจำนวนผู้สมัคร กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 1-5 เมษายน 2562

รายงานยอดรับสมัคร  408 คน

วันที่ 1 เมษายน 2562  : 91 คน

วันที่ 2 เมษายน 2562 : 83 คน

วันที่ 3 เมษายน 2562 : 92 คน

วันที่ 4 เมษายน 2562 : 142 คน

วันที่ 5 เมษายน 2562 : – คน