สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับ ฝ่ายสื่อสารองค์กร รับรายงานตัวนักศึกษา รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 8 ก.พ. 2562 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับ ฝ่ายสื่อสารองค์กร รับรายงานตัวนักศึกษา รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562

ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รายงานตัวทั้งหมด 333 คน