ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้ายืนยันสิทธิ์กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รายงานตัวพร้อมชำระเงิน วันที่ 8 ก.พ. 2562 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้ายืนยันสิทธิ์กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รายงานตัวพร้อมชำระเงิน วันที่ 8 ก.พ. 2562 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ