ประกาศด่วนจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว เปิดรับนักศึกษาภาคปกติ (เพิ่มเติม) รอบที่ 2 โควตา วันที่ 14 ม.ค. – 23 มี.ค. 62 และ รอบรับกลุ่มราชภัฏ วันที่ 1-5 เม.ย. 62 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ เปิดรับ 3 สาขาวิชาเอก 1.การท่องเที่ยว 2.การโรงแรม 3.ธุรกิจการบิน

ประกาศด่วนจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว เปิดรับนักศึกษาภาคปกติ (เพิ่มเติม)
รอบที่ 2 โควตา วันที่ 14 ม.ค. – 23 มี.ค. 62   และ รอบรับกลุ่มราชภัฏ วันที่ 1-5 เม.ย. 62

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ เปิดรับ 3 สาขาวิชาเอก

  • 1.การท่องเที่ยว
  • 2.การโรงแรม
  • 3.ธุรกิจการบิน

สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://admission.sru.ac.th/tcas62/

คลิกดูคุณสมบัติของแต่ละสาขาวิชา

inter-sru62