สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมเป็นเจ้าภาพกิจกรรมตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ อาคารศูนย์วัฒนธรรมศึกษา (เรือนสี่ภาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมเป็นเจ้าภาพกิจกรรมตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๗ รูป ในวันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น.  ณ อาคารศูนย์วัฒนธรรมศึกษา (เรือนสี่ภาค)