ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง แจ้งหยุดการเรียนการสอนและเลื่อนวันสอบปลายภาค นักศึกษาภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษาที่ 2/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง แจ้งหยุดการเรียนการสอนและเลื่อนวันสอบปลายภาค นักศึกษาภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษาที่ 2/2561

คลิกเพื่อดูประกาศ

stop teaching