ระบบตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และยืนยันข้อมูล รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562

ระบบตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และยืนยันข้อมูล รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562 http://admission.sru.ac.th/id_portfolio62/