สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และฝ่ายสื่อสารองค์กร จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมงานโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ซึ่งจะจัดโครงการในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และฝ่ายสื่อสารองค์กร จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมงานโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการรับสมัครนักศึกษาใหม่

ซึ่งจะจัดโครงการในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี