แจ้งข้อกำหนดการขอลงทะเบียนสมทบ เพิ่ม-ถอน รายวิชาปีการศึกษา 2/2561 ดำเนินการคำร้องยื่นขอต่อ อ.ผู้สอน และ อ.ปรึกษา 12 พ.ย. 61 ยื่นคำร้องสมทบกับสำนักส่งเสริมฯ 22-23 พ.ย.61

แจ้งข้อกำหนดการขอลงทะเบียนสมทบ เพิ่ม-ถอน รายวิชาปีการศึกษา 2/2561

ดำเนินการคำร้องยื่นขอต่อ อ.ผู้สอน และ อ.ปรึกษา 12 พ.ย. 61   ยื่นคำร้องสมทบกับสำนักส่งเสริมฯ 22-23 พ.ย.61

คลิกดาวน์โหลดกำหนดการขอลงทะเบียนสมทบ เพิ่ม-ถอน รายวิชาปีการศึกษา 2/2561

Join the course registration. 2-61