ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้ตัวแทนกลุ่มเรียน ปี 1 ดังต่อไปนี้ มารับแบบฟอร์มติดรูปทำประวัตินักศึกษา

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้ตัวแทนกลุ่มเรียน ปี 1 ดังต่อไปนี้ มารับแบบฟอร์มติดรูปทำประวัติ

 1. 61024.071 ภาษาจีน
 2. 61032.074 การเมืองฯ
 3. 61005.151 ภาษาอังกฤษ
 4. 61006.152 ภาษาอังกฤษ
 5. 61040.041 เทคโนโลยีไฟฟ้า
 6. 61041.051 เทคโนโลยีไฟฟ้า (เทียบ)
 7. 61047.041 เทคโนฯอาหาร
 8. 61049.041 อนามัยสิ่งแวดล้อม
 9. 61079.121 การจัดการโรงแรม (สมุย)
 10. 61054.121 การจัดการทั่วไป
 11. 61057.122 บริหารทรัพย์
 12. 61067.121-A การจัดการค้าปลีก
 13. 61068.122-B การจัดการค้าปลีก
 14. 61072.211 เศรษฐศาสตร์
 15. 61078.181 บัญชี (เทียบ)