ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3.5 กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3.5 กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2561

คลิกตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์