ประกาศรับสมัคร บุคคลเข้าศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ภาคกศ.บท. เรียนเสาร์ – อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2561 จำหน่ายใบสมัคร วันที่ 1 มิ.ย. – 11 ก.ค. 2561

ประกาศรับสมัคร บุคคลเข้าศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

(ภาคกศ.บท. เรียนเสาร์ – อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2561 จำหน่ายใบสมัคร วันที่ 1 มิ.ย. – 11 ก.ค. 2561

คลิกเพื่อดูรายละเอียด