สรุปจำนวนผู้สมัคร (รอบที่ 4) ที่เลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 1,141 คน กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ปีการศึกษา 2561 รับสมัครวันที่ 15 – 18 พ.ค. 2561

สรุปจำนวนผู้สมัคร (รอบที่ 4) ที่เลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 1,141 คน

กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ปีการศึกษา 2561 รับสมัครวันที่ 15 – 18 พ.ค. 2561

คลิกดูรายละเอียด