ประกาศด่วน จะปิดระบบ Clearing house+ยืนยันสิทธิ์ ในวันที่ 6 พ.ค. 2561 เวลา 23.59 น.

ประกาศด่วน จะปิดระบบ Clearing house+ยืนยันสิทธิ์ ในวันที่ 6 พ.ค. 2561 เวลา 23.59 น. ให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รอบที่ 2 โควตา เข้ายืนยันสิทธิ์ Clearing house ผ่านเว็บไซต์ http://app.cupt.net/tcas/clearing.php ก่อนที่จะมารายงานตัวเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2561 http://admission.sru.ac.th/tcas