ระบบตรวจสอบรายชื่อ ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Clearing house+ยืนยันสิทธิ์ วันที่ 3 – 6 พ.ค. 2561 เท่านั้น ประจำปีการศึกษา 2561

ระบบตรวจสอบรายชื่อ ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา

รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Clearing house+ยืนยันสิทธิ์ วันที่ 3 – 6 พ.ค. 2561 เท่านั้น ประจำปีการศึกษา 2561

คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก