โครงการ “พลังพลเมือง พลังแผ่นดิน” (GE DAY) วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โครงการ “พลังพลเมือง พลังแผ่นดิน” (GE DAY)

วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

       ดาวน์โหลดไฟล์วิทยากร geday-sru8-3-61 โครงการ “พลังพลเมือง พลังแผ่นดิน”