ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ “พลังพลเมือง พลังแผ่นดิน” (GE DAY) วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ

“พลังพลเมือง พลังแผ่นดิน” (GE DAY)

วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

กำหนดการ