ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการ “พลังพลเมือง พลังแผ่นดิน” (GE DAY) วันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการ “พลังพลเมือง พลังแผ่นดิน” (GE DAY)

วันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี