สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงานด้านทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ดร.พรทิพย์ วิมลทรง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านทะเบียนและประมวลผล และระบบสารสนเทศทางการศึกษา  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักทะเบียนและประมวลผล

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี