สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายพระพร กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในรัชกาลที่ 9 12สิงหาคม 2560 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายพระพร กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในรัชกาลที่ 9

12สิงหาคม 2560  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85  

วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560