ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นำทีมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าพบ รศ. ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร เพื่อร่วมแสดงความยินดีในการดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นำทีมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าพบ รศ. ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร เพื่อร่วมแสดงความยินดีในการดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี