สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว