สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 06.30 น. 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ณ บริเวณถนนหน้าหอประชุมวชิราลงกรณ และถนนหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา